Dětský kroužek
Activity description
Ahoj otevřeli jsme u nás v ateliéru kroužek pro vaše děti :)
kroužek má dohromady 14 lekcí po 1,5 hodině. Vede ho naše šikovná lektorka Agáta, která vede i skautské oddíly a organizuje skautské tábory, takže vaše dítko bude v dobrých rukou.
Celý kroužek se bude odehrávat v našem ateliéru na ulici Údolní 19. v Brně.
v kroužku budou děti pracovat podle zadání i z volné ruky podle své fantazie. Na konci kroužku chceme pro vás rodiče usořádat vernisáž výrobků, které si vše děti zvládli vyrobit, aby se vám mohli pochlubit.
Budeme pracovat s nezávadnou hlínou, barvičkama i glazurama.
List of instructors